Skuteczne oczyszczenie z zanieczyszczonych zawiesin

Imponującej jakości separatory substancji ropopochodnych wytwarza marka Ekoivent. Są to trwałe oraz niezawodnie działające maszyny, jakie sprawdzają się w licznych sytuacjach. Przykładowo, w chwili oczyszczenia ścieków z myjni samochodowych lub w czyszczeniu zaolejonych ścieków deszczowych z parkingów. Nowoczesne urządzenia przepływowe zasilone są dopływem grawitacyjnym, a o ile jest niezbędne pompowanie wody to buduje się pompownię z separatorem. Reguła funkcjonowania separatorów substancji ropopochodnych opublikowana jest na witrynie.

Każdy produkt jakim jest separator ropopochodnych jest opisany, a gdy klient zamierza zdobyć więcej informacji, to może kontaktować się z działem obsługi klienta. Wiodącym zadaniem separatorów jest oddzielenie substancji ropopochodnych od wody przed wpłynięciem do kanalizacji. Oczyszczenie odbywa się z zastosowaniem procesu koalescencji i rozdziału ciał stałych. W wyniku przepływu ścieków przez specjalnie dopasowane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe łączą się w duże skupiska.

Dojdzie wtedy do flotacji substancji ropopochodnych i zgromadzenia się na powierzchni zwierciadła wody. Oczyszczany strumień przez zasyfonowany kanał wypływa z maszyny. Separatory nie dopuszczają do zanieczyszczenia zbiornika, gdyż po przekraczaniu ustalonego odgórnie poziomu gęstości automatycznie zamknie się w nich odpływ nominalny. Stopień oczyszczania ścieku przy przepływie nominalnym jest zgodny z wymogami specyfikacji technicznej PN – EN 858, a także z bieżącymi zapisami prawa.

Z tego względu klienci nie muszą się martwić i śmiało mogą zainwestować w to urządzenie. Modeli separatorów jest parę, co oznacza, że zainteresowany ma okazję dobrać taki, jaki spełni jego wymagania powiązane z użytkowaniem. Niektóre z nich posiadają by – pass, co zwiększa przepustowość nominalną. Znaczy to, że w wypadku intensywnych opadów deszczu pierwsza fala wód opadowych spłukuje powierzchnie zaolejone i jest ona natychmiast oczyszczana w separatorze. Z kolei pozostała część wód po spiętrzeniu skierowana jest bezpośrednio do odbiornika, pomijając separator. Tego typu modele przeznaczone są wyłącznie do kanalizacji opadowej.

Dodaj komentarz