Referral – czym jest i w czym może pomóc?

Aplikacja Referral to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. „Wprowadzenie do oferty i na rynek innowacji produktowej w postaci usługi elektronicznej wspierającej networking biznesowy, w szczególności rekomendacje, umawianie spotkań i wspólne wykorzystywanie zasobów”. Sprawdź, jak może ułatwić życie każdemu przedsiębiorcy.

  1. Podstawa – grupy biznesowe

Serwis działa w oparciu o grupy biznesowe, w ramach których odbywają się interakcje. To w ramach danej grupy biznesowej można wymieniać się rekomendacjami, zgłaszać swoje potrzeby dotyczące wypożyczenia sprzętu, oferować sprzęt do wypożyczenia, zapraszać nowe kontakty. Najbardziej aktywni uczestnicy danej grupy biznesowej mogą być specjalnie oznaczeni i nagradzani przez administratora. W ramach grupy biznesowej powstają też czasem ankiety, dzięki którym możemy zgłosić swoje opinie na temat działania danej grypy, czy całego serwisu.

2. Wspieraj swój networking – sieci poleceń

Użytkownik uczestniczący w danej grupie biznesowej może rejestrować swoje kontakty biznesowe, przyporządkowując je do firm, branż czy obszarów tematycznych. Nowododane kontakty mogą zostać zaproszone do systemu, co może usprawnić kontakty z potencjalnymi partnerami. W ramach danej grupy biznesowej, użytkownicy wystawiają sobie polecenia, co tworzy sieć poleceń.

Gdy któryś z uczestników grupy biznesowej poszukuje konkretnego kontaktu, zgłasza na niego zapotrzebowanie w zakresie dotarcia do firm lub osób spełniających określone kryteria. Inni użytkownicy mogą dokonywać poleceń (z uzasadnieniem) kontaktów spełniających dane kryteria. Za każde trafione polecenie przyznawane są punkty oraz premie – cenne, bo wykorzystywane potem do poszukiwań nowych kontaktów.

3. Pamiętaj o terminach – umawianie spotkań i wymiana wizytówek

Referral oferuje wsparcie podczas eventów w zakresie umawiania spotkań i tworzenia harmonogramów spotkań. W tym celu integruje się z iCal i Google Calendar, aby wszystkie dane były w jednym miejscu. Gdy zbliża się kolejne spotkanie, system przypomina, że trzeba zakończyć spotkanie bieżące i przejść do następnego – umożliwia to jak najlepsze wykorzystanie czasu spędzonego na evencie. Mocno innowacyjną funkcją jest wyszukiwanie w pobliżu potencjalnych kontrahentów i proponowanie rozmowy w oparciu o branżę i potrzeby biznesowe.

W trakcie spotkania użytkownicy mogą w prosty sposób wymienić się kompletem danych kontaktowych, wykorzystując do tego aplikację w telefonie komórkowym.

4. Nie kupuj, pożyczaj – współdzielenie infrastruktury

Referral pozwala na zdefiniowanie posiadanej infrastruktury (sal konferencyjnych, infrastruktury teleinformatycznej), sprzętu technicznego (maszyny, samochodów czy komputerów) lub nawet pracowników (przykładowo programistów, administratorów sieci, itp.), które nie są w pełni wykorzystywane i które mogą być użyczone innym firmom na preferencyjnych warunkach pokrywających ich koszt, w tym koszt zarządzania nimi. Usługa pozwala na określenie terminów, kiedy te zasoby są wolne oraz na ustalenie cen wraz z regułami zależnych od terminu i zapotrzebowania. Dzięki narzędziu Referral można wyszukać i zarezerwować zasoby w swojej sieci biznesowej w sposób zautomatyzowany, bez konieczności kontaktowania się z każdym z potencjalnych partnerów osobno – system sam sprawdzi zasoby najbliższe zdefiniowanemu zapytaniu i je zaproponuje. Na koniec wygeneruje umowę w oparciu o predefiniowane wzory, co znacznie przyspieszy cały proces. Co ważne, wszystko odbywa się w ramach sieci biznesowej oraz sieci poleceń, będącej częścią e-usługi Referral, dzięki czemu możemy sprawdzić, czy dany kontrahent jest godny zaufania.

>>> KLIKNIJ I ZAPOZNAJ SIĘ Z PLATFORMĄ REFERRAL >>>

Dodaj komentarz