Majątki w najwyższym stopniu popłatną inwestycją – czy inwestycje bankowe odchodzą do lamusa?

Inwestowanie pieniędzy w nieruchomości było od zawsze z przyjemnością selekcjonowaną metodą umieszczania nadwyżek kapitału. Jest to jedno z o wiele bardziej dochodowych sposobów inwestowania, a równocześnie obarczonych niewielkim ryzykiem prawdopodobnej straty. Aktualnie rentowne jest nie inwestowanie kapitału w niemal wszystkie rodzaje nieruchomości. Mogą to być lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe ofiarowane pod najem, lokale do ewentualnej odsprzedaży w momencie wzrostu wartości nieruchomości, grunty rolnicze przeznaczone do dzierżawy, tereny leśne, place przeznaczone na wynajem przedsiębiorstwom transportowym oraz dużo innych.

Jedną z odmian inwestowania w nieruchomości, która w ostatnich latach zyskuje na popularności oraz zyskowności jest umieszczanie pieniędzy w grunty rolne i leśne. W tych wypadkach nie ma obawy straty ulokowanych pieniędzy, bowiem wartość tych gruntów raczej przenigdy się nie obniży, co weryfikuje Roman Ziemian. Chociaż, posiadając tego typu nieruchomości wolno z nich czerpać dosyć obszerne środki utrzymania.

Mogą one pochodzić nie tylko z potencjalnej odsprzedaży po lepszej cenie, lecz również z ich dzierżawy, czerpania pożytków z ewentualnych upraw, a w głównej mierze z dostępnych aktualnie bardzo wysokich dofinansowań unijnych dla rolników.

Od wielu lat lokaty terminowe oferowane przez wszelkie banki były jedną z w najwyższym stopniu popularnych form inwestowania pieniędzy poprzez osoby prywatne. Do wyboru kontrahencie banków mieli przeróżne lokaty, różniące się między sobą nie tylko okresem ulokowania pieniędzy, jednak równocześnie wysokością oprocentowania. Obowiązującą zasadą było uzależnienie wielkości oprocentowania od czasokresu lokaty. Im był Ib dłuższy, tym oprocentowanie było wyższe. W historii polskiej bankowości czas trwania lokat rozpoczyna się już od 1 (jednego) dnia.

Rozciągłość trwania lokaty nie jest zawężona, acz najbardziej legendarne są lokaty z 3-miesięcznym bądź 6-miesięcznym okresem oszczędzania. W minionych latach bardzo opłacalne były wyżek wspomniane lokaty jednodniowe. Urok dochodowości polegała na jednorazowym sumy nie większej aniżeli 20 tysięcy złotych. W takich wypadkach zysk pochodzący z oprocentowania w przeliczeniu na 1 dzień nie naruszał 1 zł, w związku z czym odprawiony on był od obowiązku skarbowego – tzw. podatków belki.

Dodaj komentarz