Klasyfikacja dóbr oraz majątku – niezbędna pomoc rejenta

Osoby, jakie zakończyły legalny związek małżeński stają przed dylematem podziału wspólnego majątku. Konieczność taka występuje w owym czasie, kiedy małżonkowie nie podpisali przedmałżeńskiej intercyzy i w związku z tym pozostają we wspólnocie majątkowej. Wszystkie idealna materialne wypracowane przez jakiekolwiek z nich w trakcie życia małżeństwa, wkraczają w skład ich wspólnego majątku, który wypadałoby podzielić w sytuacji, gdy kosztowny dwojga ludzi się rozchodzą. Oficjalny podział majątku wspólnego nie może obyć się bez mecenasów. W zależności od kosztowny podziału majątku jaką wybiorą małżonkowie – będzie to sąd bądź też notariusz. W sądzie podział wspólnych dóbr odbywa się już po rozwodzie na wniosek przynajmniej jednej ze witryn.

Pełna procedura trwa dosyć długo. Od złożenia wniosku do wyznaczenia rozprawy ma prawo upłynąć kilka miesięcy, a parę następnych do samej rozprawy. Szybciej kwestie podziału majątku można załatwić w kancelarii notarialnej. Tu długość trwania pełnej sprawy zależy przede wszystkim od samych zaintrygowanych, od czasu, w jakim zdołają zgromadzić właściwe dokumenty. Termin finalizacji sprawy przez rejenta ma prawo być nawet kilkudniowy. Oczywiście, gdy zostanie wybrany wariant podziału majątku łącznego na zasadzie aktu notarialnego – strony muszą uzgodnić wcześniej, jak ten podział ma wyglądać.

W sądzie, w przypadku dysonanse zdań, rozstrzyga je oczywiście sąd. Opłata sądowa jest niższa aniżeli notarialna, jednakowoż w sytuacji braku zgody obu witryn, sąd może zarządzić wycenę majątku przez rzeczoznawcę oraz wtenczas koszty całej procedury gwałtownie narastają. Przedłuża się naturalnie także czas trwania procesu, a termin wydania wyroku niezwykle oddala. Uregulowanie podziału majątku u notariusza ma w takim razie wiele zalet pod warunkiem istnienia zgody między domenami. Podział za sprawą aktu notarialnego wolno przeprowadzić także jeszcze przed rozwodem, co czasem jest wygodniejsze oraz ułatwia kolejne etapy rozstawania się dwojga ludzi, co w ogólnie stresującej sytuacji rozwodu nie jest bez przesłania.

Dodaj komentarz