Aktywność kolei – pociągi i systemy technologiczne

W infrastrukturze kolejowej w dużych ilościach wykorzystuje się podkłady kolejowe. Wykonywane kiedyś z drewnianych belek obecnie zastępowane są detalami żelbetonowymi. Betonowe podłoża układane są poprzecznie do biegu toru. Za pomocą szczególnych przytwierdzeń potem instaluje się na nich szyny. Prefabrykaty kolejowe w postaci podkładów charakteryzuje obszerna wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne i odporność na elementy fizyczne. Mają co więcej nieduże przewodnictwo elektrycznie.

Renoma wykorzystywania takich prefabrykatów powoduje również relatywnie niższa cena od podkładów drewnianych czy stalowych. Mają one też miarodajne niedociągnięcia. Są nimi kruchość oraz łatwość złamania przy złym montażu. Stosuje się je aktualnie zwłaszcza na kolejach wąskotorowych. Wypływa to z faktu na nacisk jaki jest na nie wywierany. W warunkach atmosferycznych nie powodują one jednakże odkształceń i gwarantują prawidłowe wielkości toru. Montaż szczegółów polega na komponowaniu prefabrykatów obok siebie w stricte wskazanej odległości. Przy budowie mostów oraz estakad drogowych i kolejowych korzysta się z gotowych detalów. Stanowią one komfortowe oraz trwałe rozwiązanie konstrukcyjne. Systemy rodzaju Sterowanie ruchem kolejowym a także inne prefabrykaty stosowane w miejscach o szczególnych obciążeniach ruchomych to pomiędzy innymi przeróżne belki mostowe. Sporo typów takich prefabrykatów stosowanych jest masowo przy budowie infrastruktury kolejowej.

Belki rodzaju T mają oznaczony rozstaw wynoszący 0,90 m. nazwa wypływa z kształtu litery T w przekroju poprzecznym. Szerokość półki górnej w takich prefabrykatach jest stała, tudzież grubość bywa zmienna. Ma to miejsce na złączeniu ze średnikiem. Istotnym jest, że wszystkie takie detale mają takie same wymiary półki górnej. Czoło takich belek również może przybierać różnorodny kształt. Bądź to rodzaj A lub też B. Stosowane są one w zależności od układów swobodnie podpartych lub ciągłych oraz ramowych. Dodatkowo producenci oferują prefabrykaty o wybranej długości, wysokości, dolnej szerokości detalów i takich parametrach jak objętość czy ciężar. Mogą posiadać ona także wygląd odwróconej litery T, dostosowanych do opierania prefabrykatów na podwalinie bądź na klatkach.

Dodaj komentarz